De architect in de bouw

De architect

Een belangrijke speler in het hele bouwproces van woningen en andere gebouwen is de architect. Vaak staat dit beroep bekend als iemand die een tekeningetje maakt van het te bouwen gebouw en dan is hij klaar. Maar dat is dus niet zo. Het vergt veel meer dan alleen een tekening maken en hij is een uitermate belangrijke speler, die het hele bouwproces van begin tot einde begeleidt en in contact staat met vele partijen en veel bouwkundig inzicht moet hebben.


De werkzaamheden

In het verleden werden architecten bouwmeesters genoemd. Deze titel bestaat nog steeds, denk bijvoorbeeld aan de rijksbouwmeester in dienst van de Nederlandse overheid die het hele stedenbouwkundige proces in Nederland in de gaten houdt. Een architect of architectenbureau kan een opdracht ontvangen van particulieren, van aannemersbedrijven, woningcorporaties of gemeentebesturen. Wanneer de opdracht wordt aangenomen gaat de architect met de opdrachtgever om de tafel om alle wensen aan te horen. Deze wensen moet hij visualiseren en op papier zetten in het zogenaamde voorontwerp. Dit voorontwerp wordt zeer nauw besproken, zodat alle partijen het eens zijn. 

Na het voorontwerp kan de architect bezig gaan met het definitieve ontwerp, waarin het voorontwerp verder uitgewerkt wordt. Eventueel moet hij nog overleggen met de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente, zodat het ontwerp binnen de bouwvoorschriften valt. Dit vergt soms veel administratieve rompslomp die de architect uit handen van de opdrachtgever neemt. Hij maakt het definitieve bestek (bouwtekeningen) waarin alles vermeldt staat, zoals welke materialen er gebruikt moeten worden en de hoeveelheden. Eventueel maakt hij ook nog een maquette van het ontwerp. 

Wanner het definitieve ontwerp klaar is, gaat de architect de vergunningsaanvraag bij de gemeente doen en maakt hij het uitvoeringsdossier. Dit uitvoeringsdossier dient als basis voor aannemers, die een offerte kunnen indienen. In samenwerking met de opdrachtgever, maakt de architect dan een keuze uit de verschillende offertes, zodat een aannemer gekozen kan worden die de uiteindelijk bouw gaat uitvoeren. Daarna gaat de bouw van start. Het is van belang dat de architect de bouw nauwkeurig volgt en regelmatig de bouwwerf bezoekt. Eventueel kan hij de werkzaamheden dan aansturen als het niet geheel volgens plan loopt of dat er tijdnood optreedt.


Beroepstitel

Niet iedereen mag zich zomaar architect noemen, omdat dit een beschermde titel is. Je bent pas officieel architect als je staat ingeschreven in het Architectenregister. Ook zijn de meesten architecten aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit kan heel belangrijk zijn, omdat deze bond fungeert als een soort van keurmerk. Deze bond heeft tot doel, het bevorderen van beroepsuitoefening van de aangesloten leden en de stimulatie en ontwikkeling van de bouwkunst.

Op zoek naar een een architect? Kijk eens bij Architectenbureau Dick vd Heijden in de regio Vught.


Delen